Základní informace - Basic information

Firma vznikla v roce 1918 a současnou právní formu má od roku 1993. K 1.4.2005 má 894 zaměstnanců. Sídlí na Severní Moravě v Karviné.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti JÄKL Karviná, a.s. je výroba a prodej podélně svařovaných ocelových tenkostěnných profilů a trubek a tenkostěnných profilů otevřených. Největší podíl výrobků nachází své uplatnění ve strojírenském a stavebním průmyslu, kde lze nejlépe využít jejich nízkou hmotnost a možnost vedení různých médií.

Výroba je v současnosti realizována ve dvou hlavních výrobních provozech: rourovna a profilovna. V zájmu zajištění plynulosti a komplexnosti celého výrobního procesu však společnost zajišťuje vlastními silami také celou řadu dalších činností v oborech energetika, doprava a údržba.

Přesné a kalibrované trubky jsou používány v automobilovém průmyslu. Naše nabídka byla rozšířena o silnostěnné profily.
The firm was founded in 1918 and present law form has since 1993. The firm has 963 employees. Its seat is in the North Moravia in the town Karviná.

What we do

JÄKL Karviná's main business is the manufacturing and sales length-welded thin-walled sections and tubes and of thin-walled open sections. Our products go to the engineering and construction industries for the most part, providing the advantage of low weight and good medium carrying ability.

Our production is accommodated in two main facilities at present: the tube mill, the section mill. To maintain the production continuous and independent we own and run a number of other facilities providing energy, transport and maintenance.

Napsal Radim, tisk, přečteno 1534x