Historie společnosti - History of company

Historie společnosti JÄKL Karviná, a.s.

Vznik společnosti se váže k roku 1918, kdy na území dnešní společnosti vyrostly první objekty na výrobu vagónů.

Název Jäkl, který převzal závod i výrobky, se váže k jménu rýmařovského kováře Jäkla, jehož patentu a zkušeností bylo využito při zavádění výroby podkov. Český název Jäklův železářský průmysl byl závodu přiznán v roce 1922.

Významnými roky pro společnost byla léta 1929, kdy bylo započato s výrobou závitových trubek, 1931 a 1932, kdy se v sortimentu postupně objevily nejdříve otevřené a pak i uzavřené profily, tedy sortiment, který je nosným programem společnosti i v současné době. Firemní značka „JÄKL“ byla přenesena i na tyto výrobky a tzv. „Jäklovy profily“ vstoupily již tehdy do povědomí řady zákazníků.

Dalším významným obdobím pak byla léta po r.1958, kdy byl podnik začleněn do NHKG, n.p., protože v následujících letech došlo k zásadním změnám v technologii. Bylo nahrazeno zastaralé kovářské svařování závitových trubek novou svařovací tratí, doplněnou o tahovou redukovnu. Byly modernizovány klíčové provozy závodu, t.j. profilovna, tažírna a pozinkovna.

Posledním významným datem pro společnost je datum 1.4.1993, kdy po dohodě s Novou Hutí, a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku samostatná obchodní společnost Jäkl Karviná, a.s..

Stručná historie názvů společnosti v datech:

 • 1922 listopad – Jäklův železářský průmysl, s. s r. o.
 • 1927 srpen – Jäklův železářský průmysl, a.s., Fryštát
 • 1948 září – závod začleněn do Vítkovických železáren jako závod Fryštát
 • 1949 červenec – závod začleněn do n. p. Drátovny a šroubárny v Praze jako závod Karviná.
 • 1951 leden – Železárny Karviná, n.p.
 • 1958 duben – NHKG, n. p., závod 19, Karviná
 • 1993 duben – JÄKL Karviná, a.s.History of the JÄKL Karviná, a.s. company

The foundation of the company is associated with the year 1918 when the first producion shops for railway carriage manufacturing were built in the area of the present company.

The name Jäkl, which was adopted by the factory and its products, is associated with the name of a smith Jäkl of Rýmařov whose patent and experience were used in establishing a horseshoe manufacture. The Czech name Jäklův železářský průmysl (Jäkl´s Iron Industry) was granted the factory in 1922.

The following years were milestones in the company´s history: 1929 when threaded tube production was established, and 1931–1932 when first open sections and then closed ones were consecutively included into the product range of the company – i.e. the product range which has formed the principal manufacturing programme of the present company yet. The company´s brand „JÄKL“ was also passed on those products, and the products known as „Jäklovy profily“ (Jäkl´s sections) came into subconsciousnesses of many customers.

The next important period came after 1958 when the company was incorporated into the NHKG, n.p. state-owned company because of principal changes in the technology of the company occured. Outdated threaded-tube forge welding was replaced by a new welding mill complemented by a tube-reducing mill. Key plants of the company – i.e. section manufacturing plant, drawing plant, and galvanizing plant – were modernized.

The last milstone in the company´s history was April 1, 1993 when the company entered – after execution of an agreement with the Nová Huť a.s. company – in the Companies Register as an independent company named Jäkl Karviná, a.s.

History data on the company´s names in brief:

 • 1922, November – Jäklův železářský průmysl, s. s r. o. (Jäckl´s Iron Industry)
 • 1927, August – Jäklův železářský průmysl, a.s., Fryštát
 • 1948, September – factory incorporated into the Vítkovické železáry (Vítkovice Ironworks) company as Fryštát Plant
 • 1949, July – factory incorporated into the n. p. Drátovny a šroubárny (Wire Mill and Screw Factory) state-owned company, Prague, as Karviná Plant.
 • 1951, January – Železárny Karviná, n.p. (Karviná Ironworks, state-owned company)
 • 1958, April – NHKG, n. p., Plant 19, Karviná
 • 1993, April – JÄKL Karviná, a.s.

Napsal Radim, tisk, přečteno 1499x